O Aplikacji

Aplikacja

Aplikacja „ProNaturApp” oraz niniejsza strona internetowa skupiają podstawowe informacje o toczącym się Projekcie „Zwiększenie efektywności Instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”.

Przedstawiają informacje o bieżącym przebiegu prac oraz o ich stanie zaawansowania. Zawierają również niezbędne dane o źródłach finansowania Projektu, jego kosztach, a także szczegółowe informacje dotyczące wysokości dofinansowania przez Unię Europejską.

Strona stanowi również źródło bieżących informacji dla jej użytkowników. Aplikacja oprócz powyższych funkcji oferowanych przez stronę pełni funkcję platformy edukacyjnej z łatwym dostępem do informacji dotyczących zasad segregacji odpadów, hierarchii postępowania z odpadami oraz pomaga w określeniu odpowiedniej frakcji odpadów (koloru pojemnika) za pomocą wyszukiwarki odpadów wskazującej na jego kategorię.

Aplikacja stanowi źródło informacji o harmonogramie wywozu wszystkich odpadów realizowanych przez Spółkę dla jej użytkowników oraz wysyła alerty o zbliżających się terminach wywozu odpadów dla wskazanych lokalizacji. Oprócz automatycznej synchronizacji z kalendarium wywozu odpadów, aplikacja udostępniła możliwość ręcznego wprowadzenia harmonogramu odbioru wszystkich frakcji odpadów dla pozostałych użytkowników nie korzystających z usług ProNatury.

Dodatkowo aplikacja udostępnia kalendarium wydarzeń wraz z możliwością przesyłania powiadomień o zbliżających się wydarzeniach.

Pobierz Aplikację

Aplikacja mobilna „ProNaturApp” działa na urządzeniach przenośnych z systemami Android i iOS.

System Android

System Ios