back

The contract for the supply of equipment and machines to the modernized sorting plant was signed

The contract for the supply of equipment and machines to the modernized sorting plant was signed

The contract for the supply of equipment and machines to the modernized sorting plant was signed

ProNatura podpisała dnia 15 lipca 2021 r. umowę z firmą Sutco Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na dostawę maszyn i urządzeń w ramach Projektu ?Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura
Sp. z o.o. w Bydgoszczy?.

Dostawa maszyn i urządzeń

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i montaż kompletnej linii technologicznej sortowania odpadów, która zostanie zlokalizowana w nowej hali sortowni oraz połączona z linią istniejącą.

Rozbudowa hali sortowni odpadów selektywnie zebranych o nowy obiekt dedykowany specjalnie dla tych odpadów ma przyczynić się do znaczącego podniesienia efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych z podziałem na kilkanaście frakcji materiałowych przy uwzględnieniu wysokiej przepustowości i skuteczności sortowania odpadów.

Wartość umowy to 55 337 700,00 zł brutto.

Inżynier Kontraktu

Nieco wcześniej, bo 7 lipca podpisana została  umowa na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu w ramach tego samego Projektu. Zawarta została z konsorcjum firm: B-ACT Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz EKOCENTRUM ? wrocławski ośrodek usług ekologicznych z siedzibą we Wrocławiu.

Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad realizacją kluczowych Zadań w ramach Projektu ? Zadania nr 1 ? budowa hali oraz Zadania nr 2 ? Dostawa maszyn i urządzeń, a także koordynacja robót oraz towarzyszących im usług i dostaw w ramach przedsięwzięcia.

Wartość tej umowy wynosi 595 320,00 zł brutto.

Wartość całkowita inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji Stacji Segregacji Odpadów wynosi 97 985 396,02 zł brutto i pokryta zostanie ze środków z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pożyczki NFOŚiGW oraz częściowo ze środków własnych.