back

Zakończono wszystkie prace główne na budowie nowej hali sortowni. Raport nr 17

Zakończono wszystkie prace główne na budowie nowej hali sortowni. Raport nr 17

Zakończono wszystkie prace główne na budowie nowej hali sortowni. Raport nr 17

stopka unijna

Prace na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami prowadzone w ramach realizacji Projektu pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” zmierzają ku końcowi.

W październiku w ramach realizacji Zadania nr 2 – „Dostawa maszyn i urządzeń”, zakończono wszystkie prace główne oraz zasadniczą część prac wykończeniowych obejmujących poszczególne elementy nowej linii sortowni.

Sfinalizowano montaż ciągu przenośników łączącego starą halę z nową. W październiku zamontowane zostały ostatnie przesypy, zadaszenia i osłony. W ramach przystosowania do współpracy z nowym przenośnikiem urządzeń technologicznych w starej hali skorelowano parametry pracy przenośnika bunkrowego.

Po przeprowadzonych odbiorach nowa instalacja technologiczna do sortowania umożliwi m.in. poddawanie sortowaniu odpadów selektywnie zbieranych o różnym składzie morfologicznym oraz różnym udziale odpadów niepożądanych z zachowaniem poziomu wydzielenia poszczególnych frakcji materiałowych kształtującym się na poziomie co najmniej 80% ich zawartości w strumieniu odpadów podawanych w obszar działania poszczególnych separatorów.