back

Trwa montaż wyposażenia technologicznego nowej sortowni. Raport nr 15

Trwa montaż wyposażenia technologicznego nowej sortowni. Raport nr 15

Trwa montaż wyposażenia technologicznego nowej sortowni. Raport nr 15

stopka unijna

Działania na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami prowadzone w ramach realizacji Projektu pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” postępują zgodnie z planem.

W ramach prac związanych z realizacją Zadania nr 2 – „Dostawa maszyn i urządzeń” powstają kolejne zespoły stalowych konstrukcji wsporczych, które stanowią elementy mocowania wyposażenia technologicznego. Trwa również montaż konstrukcji komunikacyjnych i zabezpieczających (podesty, schody, barierki). Po instalacji przesypów przenośnikowych montowane są separatory NIR. W sierpniu zamontowano kaskadę separatorów do segregowania tworzyw i papieru oraz separatory metali żelaznych i nieżelaznych. Montowane separatory opto-pneumatyczne bazują na multifunkcjonalnym systemie, przeznaczonym do sortowania odpadów w celach odzysku szerokiej gamy materiałów z różnych strumieni. Zainstalowane w separatorach czujniki spektometryczne bliskiej podczerwieni (NIR) i światła widzialnego (VIS) mierzą charakterystyczne spektra z bardzo wysoką optyczną rozdzielczością. Czujniki światła widzialnego rozpoznają materiał na podstawie jego właściwości kolorystycznych. Obydwa typy czujników, w zależności od potrzeb, mogą być kombinowane ze sobą. System może zostać szybko skonfigurowany do oczekiwanych zadań poprzez wybór różnych programów sortowania.

Zamontowano już większość kabin sortowniczych, które zostały wyposażone w niezależny system wentylacji, chłodzenia i ogrzewania. W centralach wentylacyjnych zamontowano wentylatory nawiewne i wyciągowe, filtry powietrza, nagrzewnice elektryczne, chłodnice, wymienniki krzyżowe odzysku ciepła i chłodu, agregaty ziębnicze oraz automatykę sterującą instalacją wentylacji, ogrzewania i chłodzenia zamontowaną w każdej z kabin oraz systemem monitoringu parametrów pracy.

Na zewnątrz hali kontynuowano prace związane z uzbrajaniem przesypów w automatycznej stacji załadunku kontenerów, które odbierać będą frakcję drobną, frakcję zanieczyszczeń oraz pozostałości po procesie sortowania (balast).

W kolejnych etapach prac przewidziano m.in. instalację rozrywarki worków, która za pośrednictwem przenośnika kanałowego zapewni możliwość kierowania odpadów bezpośrednio na linię sortowniczą. Zaplanowano także montaż automatycznej kanałowej prasy belującej z perforatorem oraz kolejnych separatorów papieru i  kabiny doczyszczania papieru. We wrześniu rozpoczną się prace związane z budową przenośnika łączącego starą halę SSO z nową.

DSC 0317 2