back

KONKURS! Stwórz pracę plastyczną zachęcającą do segregacji odpadów

KONKURS! Stwórz pracę plastyczną zachęcającą do segregacji odpadów

KONKURS! Stwórz pracę plastyczną zachęcającą do segregacji odpadów

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwienia Odpadów ProNatura Sp. z.o.o organizuje konkurs polegający na przygotowaniu pracy zachęcającej do segregacji odpadów. Udział w nim mogą wziąć uczniowie klas I-III szkół podstawowych działających na terenie Bydgoszczy. Do wygrania sąurządzenia multimedialnie, takie jak głośniki bluetooth oraz klocki LEGO.

Aby zawalczyć o nagrodę wystarczy, że uczeń wykona pracę zachęcającą do segregacji odpadów dowolną techniką plastyczną (np. rysunek, praca malarska, wycinanka, kolaż) Skan lub zdjęcie pracy należy przesłać w formacie zamkniętym (.jpg, pdf). Celami konkursu są m.in promowanie zachowań sprzyjających środowisku, nauka prawidłowych zasad segregacji odpadów wśród uczniów szkół podstawowych oraz ich aktywizacja w sferze ekologii.

Zdjęcie lub skan należy przesłać na adres mailowy konkurs@enjoymedia.plz wpisanym tematem e-mail: KONKURS SEGREGACJA. Do wiadomości trzeba dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. W imieniu dziecka pracę konkursową zgłasza jego przedstawiciel ustawowy lub przedstawiciel placówki, do której uczęszcza dziecko. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 22 czerwca 2023 r.  włącznie. Rozwiązanie konkursu nastąpi 23 czerwca.

Konkurs jest elementem kampanii informacyjno – edukacyjnej w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w ZGO MKUO ProNatura Sp. z o. o. w Bydgoszczy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Załączniki:

– Regulamin konkursu

– Karta zgłoszenia

Plakat