back

KONKURS! Przygotuj ekologiczny strój promujący ideę recyklingu i pokaż się w nim!

KONKURS! Przygotuj ekologiczny strój promujący ideę recyklingu i pokaż się w nim!

KONKURS! Przygotuj ekologiczny strój promujący ideę recyklingu i pokaż się w nim!

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwienia Odpadów ProNatura Sp. z.o.o organizuje konkurs polegający na przygotowaniu stroju ekologicznego promującego ideę recyklingu. Udział w nim mogą wziąć uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych działających na terenie Bydgoszczy. Do wygrania są urządzenia multimedialnie, takie jak słuchawki i powerbanki.

Aby zawalczyć o nagrodę wystarczy, że uczeń wykona strój ekologiczny z różnorodnych materiałów przeznaczonych do recyklingu (np. kartonów, worków, gazet czy butelek z tworzyw sztucznych), a następnie jego rodzic, opiekun czy nauczyciel zrobi mu zdjęcie w nim i prześle zgłoszenie. Celami konkursu są m.in promowanie zachowań sprzyjających środowisku, pobudzenie wyobraźni uczniów oraz ich aktywizacja w sferze ekologii.

Zdjęcie uczestnika konkursu w wykonanym przez siebie stroju ekologicznym należy przesłać na adres mailowy konkurs@enjoymedia.pl z wpisanym tematem e-mail: KONKURS. Do wiadomości trzeba dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. W imieniu dziecka pracę konkursową zgłasza jego przedstawiciel ustawowy lub przedstawiciel placówki, do której uczęszcza dziecko. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 23 marca 2023 r. włącznie. Rozwiązanie konkursu nastąpi 24 marca.

Konkurs jest elementem kampanii informacyjno – edukacyjnej w ramach projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w ZGO MKUO ProNatura Sp. z o. o. w Bydgoszczy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Załączniki:

–        Regulamin konkurs

–        Karta zgłoszenia

6 konkurs plakat