back

Zakończono budowę ścian oporowych nowej hali sortowni. Raport nr 7

Zakończono budowę ścian oporowych nowej hali sortowni. Raport nr 7

Zakończono budowę ścian oporowych nowej hali sortowni. Raport nr 7

stopka unijna

W ramach realizacji Projektu pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami powstaje nowa hala sortowni odpadów wraz z zapleczem socjalnym, wiatą magazynową, zbiornikiem na wodę opadową, placami i drogami wewnętrznymi, stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zakończono już budowę ścian oporowych wewnątrz hali oraz ściany oporowe części magazynowej. Ułożono sieć wodną wokół hali i zamontowano przepusty kablowe na terenie zewnętrznym. Aktualnie kontynuowane są prace ziemne związane z podbudową, a także stabilizacją gruntu pod budowę dróg transportowych wokół hali. Po zakończeniu montażu części dachowej kontynuowany jest montaż poszycia ścian bocznych hali oraz przygotowanie do prac związanych z ociepleniem dachu. W toku jest przygotowanie do montażu trafostacji. Trwa również przygotowanie do wykonania bram wjazdowych, konstrukcji kanału technologicznego. Montowany jest zbiornik ppoż. wraz z instalacją zasilania sieci przeciwpożarowej.

IMG_1883.jpg
IMG_1884.jpg