back

Kolejne postępy na budowie nowej hali sortowni. Raport nr 6

Kolejne postępy na budowie nowej hali sortowni. Raport nr 6

Kolejne postępy na budowie nowej hali sortowni. Raport nr 6

W ramach Projektu pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” wymurowano już ściany nośne budynku zaplecza socjalnego i ułożono strop nad jego parterem. Kontynuowane są roboty montażowe ostatnich elementów konstrukcji drugorzędowej oraz układanie pokrycia dachu na hali. Rozpoczęto wykonywanie podwalin, kanałów technologicznych, ścian oporowych wewnątrz hali oraz ściany oporowej wiaty. Trwa układanie sieci wodnej po stronie wschodniej i zachodniej hali oraz układanie przepustów kablowych na terenie zewnętrznym. Przygotowywana jest stabilizacja i podbudowa dróg transportowych.


Hala