back

ProNatura z dużym unijnym dofinansowaniem! Lepsza i bardziej higieniczna segregacja dzięki nowoczesnej technologii

ProNatura z dużym unijnym dofinansowaniem! Lepsza i bardziej higieniczna segregacja dzięki nowoczesnej technologii

ProNatura z dużym unijnym dofinansowaniem! Lepsza i bardziej higieniczna segregacja dzięki nowoczesnej technologii

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał w 2020 r. dofinansowanie projektu rozbudowy oraz modernizacji Stacji Segregacji Odpadów ProNatury. Spółka ma otrzymać od Funduszu maksymalną kwotę, o którą wnioskowała, czyli ponad 41 milionów złotych.

Realizacja Projektu ma przyczynić się do znaczącego podniesienia efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych a także sprawić, że sortowanie w mniejszym stopniu będzie wymagało kontaktu pracowników z odpadami.

Modernizacja ma zwiększyć szanse na osiągnięcie przez miasto Bydgoszcz wymaganych poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych
w 2022 r. i latach następnych. Zwiększenie odzysku zredukuje ilość odpadów kierowanych do spalarni.

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia został złożony do NFOŚiGW w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi. Po zakończeniu rozpatrywania Wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, w 2021 r. rozpoczęcie budowy wraz z montażem urządzeń, a w 2022 r. rozruchy mechaniczne i technologiczne.

Zmodernizowana linia sortownicza składać się będzie m.in. z zespolonej kabiny doczyszczania poszczególnych frakcji wydzielonych odpadów, 17 separatorów optopneumatycznych,
2 separatorów metali nieżelaznych, 2 separatorów metali żelaznych, 2 separatorów balistycznych, sit kaskadowych  i sita bębnowego.

W skład zmodernizowanej linii sortowniczej wejdą następujące obiekty/elementy zagospodarowania terenu:

a) hala sortowni odpadów selektywnie zebranych o powierzchni ok. 5760 m2
w konstrukcji stalowej lub żelbetowo-stalowej, w tym:

–       zasobnia na odpady do tymczasowego magazynowania i podawania odpadów,

–       linia technologiczna do sortowania odpadów selektywnie zebranych,

–       tymczasowy magazyn, boksy odbioru surowców wtórnych i balastu,

–       część socjalna.

b) boksy magazynowe do magazynowania odpadów selektywnie zebranych dowożonych do przetwarzania oraz magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów wysegregowanych podczas procesów przetwarzania odpadów prowadzonych w hali sortowni. Powierzchnia zabudowy boksów to ok. 1400 m2.

c) place i drogi manewrowe o powierzchni ok. 10 750 m2.

W wyniku realizacji wszystkich etapów modernizacji, po mechanicznym, automatycznym oraz manualnym sortowaniu Stacja będzie w stanie uzyskać następujące frakcje materiałowe:

 1. papier mieszany z frakcji 40/80 ? 160 mm,
 2. papier mieszany z frakcji 160 ? 340 mm,
 3. Karton/tektura
 4. papier zadrukowany tzw. deinking
 5. PET transparentny
 6. PET zielony
 7. PET niebieski
 8. PP
 9. PEHD
 10. PS lub kartoniki po żywności płynnej (tetra)
 11. folia PE MIX z frakcji 40/80 ? 160 mm,
 12. folia PE MIX z frakcji 160 ? 340 mm,
 13. folia PE transparentna/biała,
 14. frakcja energetyczna,
 15. metale żelazne,
 16. metale nieżelazne.

Modernizacja i rozbudowa dostosuje instalację do zmieniających się przepisów (KPGO, gospodarka o obiegu zamkniętym, konkluzje BAT, projekty nowych przepisów) oraz technologię do nowych strumieni odpadów, w tym większej ilości odpadów z selektywnej zbiórki (frakcja ?metale i tworzywa sztuczne?), a także pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza czy uciążliwości zapachowej.

– To bardzo ważny dzień dla ProNatury i  Bydgoszczy. Sortownia odpadów to jeden z filarów systemu gospodarki odpadami, ale i pierwsze ?serce? Spółki, które bije nieprzerwanie od początku naszej działalności. Modernizacja tej instalacji to nie tylko konieczność, ale kolejny krok milowy po zbudowanym także dzięki wsparciu unijnemu Zakładowi Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – mówi Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNatura.

Wartość całkowita inwestycji wynosi 61 320 600,28 zł i pokryta zostanie ze środków z dofinansowania NFOŚiGW, pożyczki NFOŚiGW oraz częściowo ze środków własnych.

Link do informacji o wynikach naboru wniosków znajduje się TUTAJ.