Umowa na dostawę urządzeń i maszyn do modernizowanej sortowni…

ProNatura podpisała dnia 15 lipca 2021 r. umowę z firmą Sutco Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na dostawę maszyn i urządzeń w ramach Projektu ?Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNaturaSp. z o.o. w Bydgoszczy?. Dostawa maszyn i urządzeń Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i

Czytaj więcej

Czysta Bydgoszcz – piknik ekologiczny

To jest wydarzenie piątkowe, któremu ma towarzyszyć powiadomienie.

Czytaj więcej

Zwiększenie wartości Projektu

ProNatura otrzymała zgodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwiększenie wartości Projektu modernizacji Stacji Segregacji Odpadów. Po podpisaniu Umowy o dofinansowanie Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na realizację jednego z zadań w ramach projektu – Dostawę maszyn i urządzeń. Otrzymana oferta (55 523 430,00 zł brutto) przekraczała wartość uwzględnioną w Umowie o dofinansowanie Projektu. W związku

Czytaj więcej

Kolejne inwestycje w ProNaturze

„Mała modernizacja? sortowni za nami, umowa na dofinansowanie podpisana ? ruszamy z ?dużą modernizacją? za ponad 41 mln zł! „Mała modernizacja” W grudniu 2019 roku podpisana została umowa na wykonanie drugiego etapu (o pierwszym etapie ? TUTAJ) modernizacji linii technologicznej sortowania odpadów, polegającego na rozbudowie istniejącej linii o system przenośników i separator optyczny. Zwiększenie ilości odpadów

Czytaj więcej

ProNatura z dużym unijnym dofinansowaniem! Lepsza i bardziej higieniczna…

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał w 2020 r. dofinansowanie projektu rozbudowy oraz modernizacji Stacji Segregacji Odpadów ProNatury. Spółka ma otrzymać od Funduszu maksymalną kwotę, o którą wnioskowała, czyli ponad 41 milionów złotych. Realizacja Projektu ma przyczynić się do znaczącego podniesienia efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych a także sprawić, że sortowanie w

Czytaj więcej

Can curiosity may end shameless explained

Way nor furnished sir procuring therefore but. Warmth far manner myself active are cannot called. Set her half end girl rich met. Me allowance departure an curiosity ye. In no talking address excited it conduct. Husbands debating replying overcame blessing he it me to domestic. As absolute is by amounted repeated entirely ye returned. These ready timed

Czytaj więcej

Appearance guide

Yet bed any for travelling assistance indulgence unpleasing. Not thoughts all exercise blessing. Indulgence way everything joy alteration boisterous the attachment. Party we years to order allow asked of. We so opinion friends me message as delight. Whole front do of plate heard oh ought. His defective nor convinced residence own. Connection has put impossible

Czytaj więcej

Ciekawostki na temat recyklingu metali

Recykling metali pozwala zmniejszyć koszty i ograniczyć zużycie energii niezbędnej w procesie produkcji nowego metalu z surowych materiałów. Przykładowo przy wytwarzaniu stali z materiałów po recyklingu mniejsza jest też ilość gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery.

Czytaj więcej

Papier i makulatura a recykling

Rocznie na świecie produkuje się 318 milionów ton papieru, a statystyczny Polak zużywa z tego ponad 60 kg. Recykling papieru pozwala oszczędzać wodę i redukować emisję gazów cieplarnianych. Dzięki niemu minimalizujemy też ilość energii potrzebnej do wytworzenia papieru z innych materiałów.

Czytaj więcej

Wydarzenie 1

Wydarzenie 1

Czytaj więcej

Appearance guide

Yet bed any for travelling assistance indulgence unpleasing. Not thoughts all exercise blessing. Indulgence way everything joy alteration boisterous the attachment. Party we years to order allow asked of. We so opinion friends me message as delight. Whole front do of plate heard oh ought. His defective nor convinced residence own. Connection has put impossible

Czytaj więcej

Witaj, świecie!

Witamy w WordPressie. To jest twój pierwszy post. Edytuj go lub usuń, a następnie zacznij pisać!

Czytaj więcej