back

Zakończono instalację kluczowych dla nowej sortowni urządzeń. Raport nr 16

Zakończono instalację kluczowych dla nowej sortowni urządzeń. Raport nr 16

Zakończono instalację kluczowych dla nowej sortowni urządzeń. Raport nr 16

stopka unijna

Trwają prace na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami prowadzone w ramach realizacji Projektu pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”.

W ramach prac związanych z realizacją Zadania nr 2 – „Dostawa maszyn i urządzeń” we wrześniu powstały kolejne zespoły stalowych konstrukcji wsporczych, stanowiące elementy mocowania wyposażenia technologicznego. Zakończono już instalację kompletu separatorów NIR i innych kluczowych dla funkcjonowania linii urządzeń, m.in. rozrywarki i kompletu sit. Zakończono także prace wykończeniowe we wszystkich zamontowanych kabinach sortowniczych oraz montaż ok. 80% przenośników i przesypów. Zamontowano automatyczną kanałową prasę belującą z perforatorem. Prasa będzie pracować w układzie sterowania automatycznego i ręcznego. Jest wyposażona w perforator butelek PET i HDPE, usytuowany nad lejem zasypowym belownicy w sposób umożliwiający pracę  prasy także bez używania perforatora. Na zewnątrz hali kontynuowano prace wykończeniowe w automatycznej stacji załadunku kontenerów, które odbierać będą frakcję drobną, frakcję zanieczyszczeń oraz pozostałości po procesie sortowania (balast). Zakończył się montaż ciągu przenośników łączącego starą halę z nową. Kolejny etap prac przewiduje montaż przesypów, zadaszeń i osłon nad przenośnikami oraz przystosowanie do współpracy z przenośnikiem urządzeń technologicznych w hali istniejącej. W ramach prac modernizacyjnych przenośnik bunkrowy w starej hali doposażony zostanie w klapę z napędem do opróżniania bunkra/zasobnika. W układzie zasilania i sterowania dodana zostanie funkcja rewersyjności. W kolejnych tygodniach, po zakończeniu montażu linii sortowania, podłączeniu instalacji zasilania lokalnego z szaf technologicznych w hali oraz systemów sterowania, kontroli i wizualizacji dla linii technologicznej nastąpi uruchomienie i rozruch kompletnej linii technologicznej sortowania odpadów.

DJI 0749
DJI 0746