back

Nowoczesna sortownia odpadów rośnie w oczach. Raport nr 2

Nowoczesna sortownia odpadów rośnie w oczach. Raport nr 2

Nowoczesna sortownia odpadów rośnie w oczach. Raport nr 2

Na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami powstaje nowa hala sortowni odpadów wraz z zapleczem socjalnym, wiatą magazynową, zbiornikiem na wodę opadową, placami i drogami wewnętrznymi, stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach realizacji Projektu pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy”. Obecnie kontynuowane są pracę budowlane związane z posadowieniem stóp fundamentowych. Wykonawca przystąpił do zbrojenia i betonowania fundamentów pod konstrukcję hali sortowni oraz zaplecza socjalnego. Wykonywana jest także izolacja fundamentów oraz montaż bednarki odgromowej w ramach przygotowania do wykonania uziomów fundamentowych. W kolejnych etapach przewidziany jest montaż siatki ekwipotencjalnej i uziomu stacji transformatorowej. W najbliższych dniach rozpocznie się transport słupów i dźwigarów stanowiących elementy konstrukcji głównej hali.